Transport spedycja morska

VGM Zweryfikowana Masa Całkowita Informacje

Zweryfikowana Masa Całkowita (VGM – Verified Gross Mass) - wymogi bezpieczeństwa na morzu określone w Konwencji SOLAS

Szanowni Państwo,

W celu poprawy bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, Międzynarodowa Organizacja Morska

(IMO) dokonała zmian w Konwencji Bezpieczeństwa Życia na Morzu (SOLAS) przypominając, że wszyscy Eksporterzy muszą przestrzegać wymogów dotyczących weryfikacji wagi towaru w kontenerze (VGM) począwszy od dnia 1 lipca 2016.

 

Poniżej znajdą Państwo podstawowe wymagania dotyczące nowych regulacji:

 

Zasada główna

• "Bez VGM nie ma załadunku" oznacza, że kontenery bez VGM nie będą ładowane na statek.

• Załadowca jest odpowiedzialny za wszelkie powstałe koszty wynikłe z braku VGM oraz wszelkie prawne konsekwencje wynikłe z takiej sytuacji.

 

Co to jest ?

• VGM jest to całkowita masa brutto kontenera, która obejmuje wagę ładunku, materiały

mocujące i wagę (tarę) samego kontenera. Konwencja SOLAS oferuje dwie metody pozyskania VGM jako certyfikowane i zatwierdzone przez uprawniony organ krajowy:

 

Metoda nr 1 - Ważenie

Ważenie kontenera z ładunkiem przy pomocy odpowiednio skalibrowanego i certyfikowanego sprzętu/wagi.

 

Metoda nr 2 - Obliczanie

Suma mas = masa pojedynczych sztuk towaru +opakowanie (palety, materiały zabezpieczające) + tara kontenera

Uwaga: metoda nr 2 nie może być zastosowana w przypadku złomu i innych ładunków masowych.

 

Kto odpowiada ?

• Odpowiedzialność za uzyskanie i udokumentowanie VGM kontenera spoczywa na eksporterze.

• Załadowca jest odpowiedzialny za dostarczenie VGM do firmy Dalton w celu spełnienia wymogów konwencji SOLAS 

• Eksporter/Załadowca może upoważnić Dalton do zważenia napełnionego kontenera oraz złożenia VGM w jego imieniu.

 

Kiedy ?

• Załadowca musi upewnić się, że VGM został dostarczony do firmy Dalton przed przybyciem

kontenera na terminal. Jeżeli VGM zostanie dostarczone po przybyciu kontenera na terminal, albo jeśli VGM będzie różnić się od rzeczywistej wagi, wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikłe będą dodane do kosztów transportu.

Deklaracje VGM muszą zostać dostarczone w godzinach pracy firmy Dalton.

 

W jaki sposób?

• Obowiązkowymi polami przy deklaracji VGM są zweryfikowana masa całkowita ładunku,

numer kontenera oraz „Podpis osoby upoważnionej”.

• VGM nie jest obowiązkowym polem konosamentowym, ale na życzenie klienta może być

pokazana na konosamencie.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta lub sprzedaży.